Ile osób można przewozić na kat B

Jak wiele osób może przewieźć samochodem kierowca posiadający tylko prawo jazdy kategorii B?

Oczywiście nie więcej niż wpisane w dowodzie rejestracyjnym a dodatkowo:

maksymalnie 8 osób + kierowca, czyli razem 9 osób

Przykładowo jeśli w dowodzie jest wpisane 7 osób to można przewozić tylko 7 osób. Aby można było przewozić 8 + kierowca musi być wpisane 9.

Pamiętajmy przy tym, że kat B upoważnia tylko do jazdy samochodem o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

+ siedemdziesiąt sześć = osiemdziesiąt cztery